15 kwietnia weźmiemy udział w spotkaniu organizowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju do którego zapraszamy również osoby działające w obszarze ekonomii społecznej: Measure, manage and maximise your impact: A dialogue with the social economy.

Pomiar wpływu społecznego i zarządzanie nim to praktyka szczególnie pomocna dla podmiotów ekonomii społecznej, umożliwiająca zrozumienie ich wkładu w społeczeństwo i realizację ich misji. Obszary oddziaływania, które są szczególnie ważne dla gospodarki społecznej, takie jak włączenie społeczne, dobrostan i rozwój społeczności, często trudno jest określić ilościowo. „Mierz, zarządzaj i maksymalizuj swój wpływ: przewodnik po ekonomii społecznej” został opracowany przez OECD i Komisję Europejską w celu przedstawienia jasnego planu działania, który będzie towarzyszył podmiotom gospodarki społecznej na ich drodze do wywierania wpływu.

Dołącz do wydarzenia wirtualnie 15 kwietnia o godz. 14.30–16.00 (CEST). Na spotkaniu zostanie zaprezentowany przewodnik, który nastepnie będzie omówimy z podmiotami ekonomii społecznej, oraz to w jaki sposób mierzą swój wpływ społeczny i zarządzają nim?

Przewodnik „Mierz, zarządzaj i maksymalizuj swój wpływ: przewodnik po ekonomii społecznej” został opracowany wspólnie przez Centrum Przedsiębiorczości OECD, MŚP, Regiony i Miasta oraz Komisję Europejską.

REJESTRACJA

Przewodnik znajdziesz poniżej. Żródło:
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/measure-manage-and-maximise-your-impact_2238c1f1-en