Zapraszamy do udziału w konkursie w ramach projektu ReIncluGen prowadzonego przez Fundację Feminoteka. Fundacja Studio M6 jest partnerem w projekcie.

Mieszkasz w Polsce i identyfikujesz się jako kobieta z doświadczeniem migracyjnym?

Masz skończone 18 lat?

Weź udział w konkursie fotograficznym i zaproś inne Kobiety!

Podziel się historią, która pokazuje Twoją Moc.

  1. Zrób zdjęcie, które ukazuje, co znaczy dla ciebie poczucie kobiecej siły w codziennym życiu (empowerment). Może to być chwila, kiedy czujesz dumę, coś co sprawia, że czujesz się silna, Twoje miejsce mocy – wybór należy do Ciebie 🙂
  2. Napisz krótkie wyjaśnienie (maksymalnie 200 słów), dlaczego to zdjęcie jest ważne i jak przypomina Ci o kobiecej sile i dumie.

Zgłoszenia do 20 maja 2024

Regulamin: https://tiny.pl/dws87

Formularz online: https://forms.gle/FeU4hvjf6dhYfBSi8

Konkurs fotograficzny ReIncluGen organizowany jest przez Fundację Feminoteka w ramach projektu Rethinking Inclusion and Gender empowerment: A participatory action research #ReIncluGen, finansowanego ze środków programu Horyzont Europa.

UA

Ви живете в Польщі і вважаєте себе жінкою з міграційним досвідом?

Вам більше 18 років?

Візьми участь у нашому фотоконкурсі та запрошуй інших жінок!

Поділіться історією, яка показує вашу силу.

Зробіть фотографію, яка показує, що для вас означає відчувати жіночу силу у повсякденному житті (емпауермент). Це може бути момент, коли ви відчуваєте гордість, щось, що робить вас сильною, ваше місце сили – вибір за вами 🙂

Напишіть коротке пояснення (максимум 200 слів), чому ця фотографія важлива і як вона нагадує вам про жіночу силу і гордість.

Роботи приймаються до 20 травня 2024 року

Правила та положення: https://tiny.pl/dws87

Онлайн-форма: https://forms.gle/FeU4hvjf6dhYfBSi8

Фотоконкурс ReIncluGen організовано в рамках проекту «Переосмислення інклюзії та розширення прав і можливостей жінок»: Дослідження за участі громадськості (ReIncluGen), що фінансується Горизонт Європа.

EN

Do you live in Poland and identify yourself as a woman with a migration experience?

Are you over 18?

Take part in our photo competition and invite other Women!

Share a story that shows your Power.

Take a photo that shows what it means to you to feel feminine power in your everyday life (empowerment). It can be a moment when you feel pride, something that makes you feel strong, your place of power – the choice is yours 🙂

Write a short explanation (maximum 200 words) of why this photo is important and how it reminds you of feminine strength and pride.

Submissions by 20 May 2024

Rules and regulations: https://tiny.pl/dws87

Online form: https://forms.gle/FeU4hvjf6dhYfBSi8

The ReIncluGen photo competition is organised by Feminoteka Foundation as part of the project Rethinking Inclusion and Gender empowerment: A participatory action research (ReIncluGen), funded by Horizon Europe.