12 i 13 września przedstawiciele_lki instytucji, organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz mieszkańców_nek Torunia, powołane_ni przez Prezydenta Miasta Torunia do członkostwa w Komitecie Rewitalizacji na kadencję 2022-2026 wzięły_li udział w wizycie studyjnej na Górny Śląsk.

Podmioty prowadzące na obszarze Gminy Miasta Toruń działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w Komitecie reprezentuje Mariusz Godlejewski, Dyrektor Biura Projektów Fundacji. Przewodniczącą Komitetu jest dr hab Elżbieta Grzelak-Kostulska prof. UMK.

Podczas wizyty poznaliśmy najlepsze i najpiękniejsze przykłady działań rewitalizacyjnych dokonywanych przez samorządy.

Obecnie Komitet pracuje nad nowym Programem Rewitalizacji GMT, w którym przewidziane środki to ok. 17 mln złotych.

Jak przeznaczać fundusze unijne i zdobywać kolejne na procesy rewitalizacji?

Jak włączać społeczności lokalne w zmianę?

Jak partycypacja społeczna i innowacje wpływają na przyśpieszenie i utrwalenie działań rewitalizacyjnych miast?

Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w:

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie;

Pływalni Miejskiej w Siemianowicach;

Nikiszowcu w Katowicach;

Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej;

Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach;

na ul. Kwietniewskiego w Bytomie;

Kopalnia Guido w Zabrzu;

Zielona Strefa Wiedzy na Uniwersytecie Śląskim;

Do Torunia wraciłyśmy_liśmy pełne_ni inspiracji.

Za organizację wizyty szczególne podziękowania dla Izabeli Zając z Biura Rewitalizacja UMT.