grafika organizatora, OEES 2023

W dniach 21-22 listopada po raz już trzeci wzięliśmy udział w Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit.
Fundację reprezentował Mariusz Godlejewski, Dyrektor Biura Projektów.
Kongres to wyjątkowe w tej części świata wydarzenie, i jak piszą jego organizatorzy_rki:

to jedyny w swoim rodzaju kongres ekonomiczny, w którego ramach udowadniamy, że biznes i gospodarka nie tylko mogą, ale powinny opierać się na wartościach społecznych.

Wyróżnikiem szczytu jest własna, jedyna w swoim rodzaju filozofia Open Eyes mówiąca o konieczności budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, wymagającego odpowiedzialności również od biznesu i administracji. Podczas wydarzenie przedstawiane są realne korzyści dla ludzi oraz środowiska, które niesie ze sobą stawianie na zrównoważony rozwój, pochylanie się nad potrzebami społecznymi, wcielanie zmian oraz wprowadzanie innowacji.

W tym roku rozmawialiśmy w międzynarodowym gronie o ekonomii wartości i o działalności gospodarczej, w której wartości nie są jedynie ozdobnikiem czy dodatkiem, ale stanowią fundament i busolę działań biznesowych i wyborów konsumenckich.
Wśród potwierdzonych ponad 270 prelegentek i prelegentów byli: Anna Dymna, Rafał Brzoska, Taras Vysotskyi, Misia Furtak, Katarzyna Wągrowska, Stanisław Trzciński, Melissa Duncan, Rafał Dutkiewicz, Artur Kurasiński i Aleksandra Dulkiewicz.
Podczas wydarzenia miały miejsce premiery m.in.: Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski, Indeksu Zdrowych Miast (do pobrania poniżej) oraz najważniejszej publikacji tej edycji – obywatelskiego opracowania ”Generatory społecznej energii. Refleksja obywatelska”. Egzemplarz znajdziesz w Społecznej Agencji Pośrednictwa w naszej Bibliotece NGO.

Program Kongresu bogaty był w rozmowy w kilku ścieżkach tematycznych. Pełen program poniżej. Jedną z nich, na której skupiamy się my w tym roku jest:

ŚCIEŻKA: ESG – KOSZY CZY PRZEWAGA KONKURENCYJNA?

ESG Środowisko, Ład Korporacyjny, Społeczna Odpowiedzialność – to niewątpliwie najważniejszy temat naszych czasów. To kryteria, wskaźniki i wytyczne, które będą stanowiły przyszłość każdego pracodawcy i przedsiębiorcy. Kompas ESG to strategiczny projekt, który ma służyć upowszechnianiu wśród polskich przedsiębiorstw wiedzy na temat czynników ESG. Zaproszeni eksperci mają wyjaśnić jak ważne dla firm, środowiska i otoczenia, w którym działają przedsiębiorcy jest i będzie efektywne wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju do swojej organizacji oraz raportowanie ESG. Chcemy przedstawić korzyści wynikające z prezentowania tego typu raportów, ale również pokazać przedsiębiorcom jak przygotować się do tworzenia tego typu dokumentów. Co najważniejsze za trzy lata znacząco wzrośnie liczba firm, które będą musiały przedstawiać swoje działania na rzecz ESG. Z naszej perspektywy, firmy – szczególnie te małe – nie mają zbyt wiele czasu by przygotować cała swoją administrację do poprawnego i efektywnego wdrażania unijnej dyrektywy CSRD. Jako Pracodawcy RP, w porozumieniu z naszymi partnerami i członkami, staramy się robić wszystko, by przy okazji wprowadzania unijnych zmian do polskiego prawa nie pojawiły się „urzędnicze innowacje”, które uczynią cały proces zbyt skomplikowanym w realizacji.

W ramach raportowania ESG ważną rolę do odegrania mają przedsiębiorstwa społeczne i inne podmioty ekonomii społecznej (PES). Dostarczają one bowiem nie tylko produktów i usług, ale, a może przede wszystkim reintegrują one zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Tym samym, PESy są partnerami dla biznesu w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i budowaniu w sposób odpowiedzialny jego otoczenia.

Fundacja Studio M6, jako przedsiębiorstwo społeczne (wpisane na listę wojewody decyzją nr 14/PS/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.) już pełni rolę takiego partnera. Pracownia Krawiecka Manufaktura M6 przerabia banery reklamowe firm na użytkowe akcesoria, kawiarnia PERS dostarcza usługi cateringowe dla lokalnych biznesów, a Społeczna Agencja Pośrednictwa prowadzi pośrednictwo pracy dla pracodawców na lokalnym rynku pracy oraz doradztwo i konsultacje dot. zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami.

Sprawdź cały program Kongresu poniżej.


OEES 8 odbył się w dniach 21-22 listopada 2023 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, ale i online na specjalnej platformie streamingowej live.oees.pl. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.