14 grudnia w kawiarni społecznej PERS spotkamy się by porozmawiać o integracji.

Spotkanie organizowane jest w ramach prowadzonych przez Fundację projektów:
SZKOLIMY NGO oraz Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku.

Dlaczego organizujemy takie spotkanie?
W województwie kujawsko-pomorskim w okresie od lutego 2022 r. powstały nowe organizacje pozarządowe, które aktywnie włączyły się nie tylko w działania pomocowe, dedykowane dla osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, ale przede wszystkim integrują lokalne społeczności i animują działania na rzecz włączenia społecznego. W tym samym okresie, do udziału w programie SZKOLIMY NGO zgłosiły się trzy takie organizacje, a ponadto, znalazły się również te, które wcześniej nie prowadziły takich działań. Wszystkie z tych organizacji ściągają znaczące środki zewnętrzne do gmin województwa na działania integracyjne i pomocowe z takich programów jak Wspieramy Ukrainę (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Fundusz Tutaj (Ashoka), Fundusz solidarności z Ukrainą (Fundacja Batorego), Visegrad4Ukraine i inne. Dodatkowo, korzystają one ze środków publicznych dostępnych w województwie na poziomie gmin, powiatów i województwa.

Organizacje te przechodzą zatem intensywną szkołę budowania społeczeństwa obywatelskiego działając na rzecz integracji osób z uchodźctwa i migracji w swojej społeczności. Osoby nimi zarządzające, po okresie 20 miesięcy działania mają ogromną bazę wiedzy oraz listę problemów z jakimi napotkały się podczas działań. Mowa tu o problemach we współpracy z innymi NGO, gminami, społecznościami, instytucjami gminnymi/miejskimi, wojewódzkimi oraz o problemach wynikających z braku polityk integracyjnych na poziomie krajowym.

Spotkanie Porozmawiajmy o integracji posłuży zatem do zwiększenia samoorganizacji oraz wzrostu znaczenia III sektora w życiu publicznym województwa kujawsko-pomorskiego. Dokonamy diagnozy i próby wypracowania propozycji rozwiązań napotykanych problemów przez organizacje pracujące z osobami z doświadczeniem migracji oraz przedstawimy propozycję mechanizmów integracyjnych, które mogą być implementowane w gminach woj. kuj-pom. na przykładzie Torunia. Rezultaty spotkania posłużą nam w procesie konsultacji społecznych, zgłoszonych m.in. (w partnerstwie z innymi) przez naszą organizację do planu konsultacji na 2024 r. w Gminie Miasta Toruń.

Do udziału w spotkaniu zaproszone zostały osoby eksperckie:
Anna Dąbrowska – Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber z Lublina;
Andrzej Grupa – Community Manager, Ashoka w Polsce (Fundusz Tutaj);
Martyna Bogaczyk – Prezeska Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji (Program RITA, Fundusz „Wspieramy Ukrainę”)

Do rozmowy zapraszamy również osoby reprezentujące instytucje na poziomie województwa jak i gminy oraz inne organizacje III sektora. Chcesz dołączyć? Zgłoś się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega prawo do rekrutacji osób uczestniczących w spotkaniu z tych zgłoszonych.

REJESTRACJA

Zarejestrować możesz się również przesyłając skan wypełnionego formularza na adres: LUB składając go osobiście w siedzibie:
Społecznej Agencji Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112, Toruń
poniedziałek-piątek | 9:00-17:00

FORMULARZ do pobrania


Swoją chęć udziału możesz zgłosić również pod numerem telefonu: (+48) 678 020 704

Kiedy?
14 grudnia | 9:30-15:30

Gdzie?
kawiarnia społeczna PERS
ul. Mostowa 6, Toruń

Spotkanie zostanie poprowadzone przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju (PZR) – organizacja pozarządowa z Torunia specjalizująca się w wspieraniu samorządów w zarządzaniu strategicznym, którego podstawą jest zrównoważony rozwój, prowadzący do podniesienia jakości życia mieszkańców i mieszkanek. Wspólnie z władzami miasta, jego mieszkańcami_ami i przedsiębiorcami PZR szuka rozwiązań tworzących przyjazne, bezpieczne i dobrze prosperujące miasto, w którym ludzie chcą żyć i pracować.
Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych procesów partycypacyjnych. Ich rezultatem są akceptowalne społecznie polityki publiczne w różnych obszarach
funkcjonowania samorządu oraz przyjazne przestrzenie publiczne.

Spotkanie zostało objęte patronatem Fundacji Stocznia oraz akcji Masz Głos (Fundacja Batorego).
Partnerami spotkania są:
Fundacja Dobra dla Dobra;
Fundacja Emic;
Fundacja KOSMOS (Centrum Integracji ŁĄCZNIK);
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju.

Współpraca informacyjna projektu:
Gmina Miasta Toruń

Partnerzy projektu:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu;
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Projekt SZKOLIMY NGO finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.