W dniach 16-17 kwietnia w Warszawie odbędzie się Forum Mieszkaniowe 2024 „Godne i dostępne mieszkalnictwo bez granic”.

Organizatorem Forum jest Habitat for Humanity Polska wspólnie z Europe Housing Forum oraz Habitat for Humanity International we współpracy z UNHCR, Agencją ONZ ds. Uchodźców i Międzynarodową Organizacją ds. Migracji.

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnych rozmów na tematy związane z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi mieszkalnictwa. Forum gromadzi rozmaitych aktorów sektora mieszkaniowego w celu przedyskutowania i wypracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i wzrostu gospodarczego.

W tym roku poruszane będą kluczowe kwestie, jak:

  • Rozwiązania mieszkaniowe ukierunkowane na potrzeby konkretnych grup: Zbadanie inicjatyw mających na celu wspieranie grup szczególnie wrażliwych, w tym uchodźców z Ukrainy i społeczności romskiej;
  • Innowacyjne strategie i narzędzia finansowania: Odkrycie nowych sposobów na zwiększenie podaży godnego, dostępnego cenowo mieszkalnictwa, takich jak remonty i adaptacja pustostanów oraz zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego.
  • Poprawa efektywności energetycznej: Zagłębienie się w środki mające na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego, zgodnie z dyrektywą UE w sprawie budynków i Społecznym Funduszem Klimatycznym.
  • Ewolucja modelu Społecznych Agencji Najmu: Zbadanie ich rosnącego wpływu na krajobraz mieszkaniowy w Europie Środkowej i Wschodniej.
  • Odbudowa po konflikcie w Ukrainie: Złożoność procesu odbudowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw własności i praw mieszkaniowych.

Jak co roku będziemy i my.
Fundacja Studio M6 w 2022 r. na zaproszenie HfH wzięła udział w 9. Forum Mieszkaniowym. Podczas wydarzenia Artur Kaniecki, Prezes Zarządu Fundacji przedstawił nasze doświadczenia i wnioski z realizacji projektu Porozmawiajmy o najmie społecznym.
Dziś we współpracy międzysektorowej z kluczowymi partnerami projektowy Fundacji podejmujemy kroki w celu uruchomienia Społecznej Agencji Najmu w jednym z miast powiatowych naszego województwa.

Więcej informacji na temat Forum oraz rejestracja na stronie organizatora:
https://forummieszkaniowe.myevent.pl/?lang=pl