28 listopada 2023 r. przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mieli okazję spotkać się na XVIII Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie odbędzie się w hotelu Filmar.

Doroczne spotkanie toruńskiego środowiska pozarządowego jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu, skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Forum jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Toruńskim Centrum Usług Społecznych – jednostką powołaną w celu integrowania i koordynowania usług społecznych w naszym mieście.

ZAPISY

W ramach części plenarnej będą poruszane m.in. zagadnienia związane z:

 • dostępnością projektów, w tym imprez i wydarzeń, realizowanych z udziałem dotacji miejskich;
 • wsparciem Miasta Torunia dla organizacji pozarządowych i wykonywanych przez nie zadań publicznych w 2024 roku;
 • realizacją projektów w obszarze rewitalizacji.

W czasie warsztatów szkoleniowych poznamy:

 • źródła finansowania działań NGO (rządowe, samorządowe, biznesowe);
 • sposoby promowania aktywności organizacji;
 • reguły myślenia projektowego w procesie pozyskiwania grantów;
 • dostępność z punktu widzenia osób ze szczególnymi potrzebami.

Dodatkowo pracownicy Urzędu Miasta Torunia będą udzielać Państwu informacji na temat konkursów miejskich dla NGO zaplanowanych na przyszły rok w poszczególnych obszarach tematycznych, wyjaśniać zawiłości procedur i dokumentacji.

Podczas tegorocznego Forum przeprowadzone zostaną także wybory przedstawicieli toruńskiego środowiska pozarządowego do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI Kadencji. Uczestnicy wyłonią dwie osoby: jednego delegata do Sejmiku reprezentującego toruńskie organizacje pozarządowe oraz jego stałego zastępcę.

Do pobrania pełen program Forum:

Formularz zgłoszeniowy można też pobrać, wydrukować i dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub przesłać mailem na adres: 

UWAGI!

 • zgłoszenia przyjmowane są do 21 listopada 2023;
 • w XVIII TFOP może uczestniczyć więcej niż 1 przedstawiciel z tej samej organizacji pozarządowej;
 • w Kawiarence Obywatelskiej Seniorów mogą wziąć udział także seniorzy nigdzie niezrzeszeni;
 • na jednym formularzu zgłasza się jedna osoba;
 • przedstawiciele jednostek administracyjnych również zgłaszają się za pomocą formularza.

Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w XVIII TFOP jest bezpłatny.