25 maja zapraszamy do kawiarni społecznej PERS na spotkanie informacyjne z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim.
Anna Adamczyk, Project Manager International Visegrad Fund odwiedzi Toruń by przedstawić Granty i Programy Stypendialne Funduszu Wyszehradzkiego oraz pomóc w wypełnieniu formularza aplikacyjnego. Niezależnie od tego, czy szukasz partnerów do swojego projektu, czy po prostu chcesz przedyskutować pomysły na projekt, ona nie może się doczekać spotkania z Tobą osobiście.

AKTUALIZACJA – RELACJA ZE SPOTKANIA i PREZENTACJA:

About-the-International-Visegrad-Fund-TorunFundacja Studio M6 jest współorganizatorem wydarzenia.
Udział w spotkaniu jest możliwy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego:

>>>rejestracja zakończona<<<

kawiarnia społeczna PERS
ul. Mostowa 6
25 maja | 15:00 – 17:00Fundusz zapewnia finansowanie różnorodnych działań we wszystkich dziedzinach życia. Od małych projektów transgranicznych, które mają na celu poprawę wzajemnego zrozumienia na obszarach przygranicznych, po wielostronne inicjatywy mogące przynieść korzyści mieszkańcom całego regionu.

Kultura i wspólna tożsamość

Wspieramy projekty wzmacniające tożsamość regionalną i europejską poprzez wspólne inicjatywy kulturalne w regionie wyszehradzkim.

Edukacja i budowanie potencjału
Wspieramy projekty, które podnoszą konkurencyjność regionu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez podnoszenie kwalifikacji obywateli.

Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość
Wspieramy projekty poprawiające warunki dla innowacji oraz wspólne projekty badawczo-rozwojowe i wzmacnianie spójności regionalnej w rozwoju gospodarczym.

Demokratyczne wartości i media
Wspieramy projekty, które promują wartości demokratyczne, wspierają prawa człowieka i mniejszości, przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniają wolność mediów i dostęp do informacji.

Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne
Wspieramy projekty, które przyczyniają się do dobrego rządzenia i poprawy efektywności kształtowania polityki publicznej w kontekście regionalnym.

Rozwój Regionalny, Środowisko, Turystyka
Wspieramy projekty, które rozwijają strategie na rzecz zrównoważonego środowiskowo rozwoju regionalnego i turystyki.

Rozwój społeczny
Wspieramy projekty wzmacniające społeczeństwo integracyjne i solidarność w regionie.

Fundusz finansowany jest przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji.
Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.