29 grudnia zorganizowaliśmy już II spotkanie sieciujące w ramach naszego programu „Szkolimy NGO”.
Wydarzenie było okazją do podsumowania dotychczasowych szkoleń oraz szansą dla osób, którą zainteresowane są udziałem w naszym programie do poznania trenerów, uczestników i uczestniczek programu.
Rekrutacja do kolejnego cyklu programu trwa do 10 stycznia 2023 r. Informacje jak dołączyć znajdują się na stronie projektowej: https://www.studiom6.pl/projekty/szkolimy-ngo/

W spotkaniu 29 grudnia udział wzięło ponad 20 osób reprezentujących III sektor w województwie kujawsko-pomorskim. Wspólnie z zaproszonymi osobami dyskutowaliśmy o potencjale współpracy i wspólnych sferach działania uwzględniając perspektywy i diagnozę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.
Zebrane osoby podjęły również próbę wypracowania rozwiązań dla kluczowych wniosków i oczekiwań mieszkańców i mieszkanek Torunia wynikających z diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Miasta Toruń (dokument znajdziesz poniżej).

Nie zabrakło również rozmów o innowacyjnych rozwiązaniach na zgłaszane potrzeby naszych społeczności oraz o rozwijaniu współpracy sektorowej w Regionie.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom JST i ich instytucji oraz potrzebom mieszkańców i mieszkanek Regionu zawiązujemy klaster we współpracy z Fundacją Pro Omnis. Zapraszamy dziś wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do dołączenia do inicjatywy!

Zgłoś się dziś po więcej informacji:

tel. (+48) 786 020 704