Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokonał wyboru złożonych ofert w ramach ogłoszenia z dnia 13 września 2023 r. na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęło 29 ofert od organizacji z całego województwa. Jedną z nich była nasza oferta na kontynuację prowadzenia punktu informacyjnego w Społecznej Agencji Pośrednictwa. Więcej informacji o SAP i innowacyjności miejsca na stronie https://www.studiom6.pl/spoleczna-agencja-posrednictwa/

Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokonał wyboru złożonych ofert i wybrał 29 ofert, ponieważ dotyczyły one oczekiwanych zakresów przedmiotowych realizacji usług dla Obywateli Ukrainy przez organizacje pozarządowe. Są wśród nich i oferty zgłoszone przez nasze partnerskie organizacje, jak Fundacja KOSMOS i Fundacja Free Dom.

Dzięki finansowaniu będziemy mogli do końca roku prowadzić dedykowany punktu informacyjny dla osób z Ukrainy znajdujących się w Toruniu i tych nowo napływających do Torunia, funkcjonujący razem z dedykowanym numerem telefonu oraz stanowiskiem do własnej pracy na komputerze/Internecie w siedzibie Społecznej Agencji Pośrednictwa, ul. A. Mickiewicza 112.

Fundacja prowadziła punk informacyjny w ramach poprzedniego naboru Wojewody od kwietnia do września tego roku. W ramach działalności Punktu Informacyjnego zaangażowany został doradca adaptacyjny, który podczas swoich dyżurów wspierał osoby z Ukrainy w lepszej adaptacji do nowych warunków życiowych, poprzez:

 • Udzielanie informacji na temat działalności instytucji publicznych (urzędy, szkoły, banki, itp.), wymagań dotyczących edukacji dzieci, systemu pomocy
  społecznej, służby zdrowia;
 • Pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych, typu wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły, deklaracje do przychodni zdrowia;
 • Pomoc w tłumaczeniu dokumentów;
 • Kierowanie do organizacji pomocowych działających na rzecz osób z Ukrainy w zakresie pomocy rzeczowej (np. odzież, zabawki, przybory szkolne), psychologicznej (Fundacja Emic, Centrum Integracji „Łącznik”);
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy (pośrednictwo pracy), pomoc w poszukiwaniu mieszkania, sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych (w tym przygotowywanie
  CV), w zakresie kodeksu pracy;
 • Udzielanie informacji nt. legalnych form zatrudnienia, systemu podatkowego, prawa pracy, zakładania działalności gospodarczej.

Podczas spotkań w SAP dzieci osób uzyskujących wsparcie mogły skorzystać z miejsca dedykowanego pociechom wyposażonego w zabawki, kolorowanki, książeczki (w języku polskim i ukraińskim). Takie rozwiązanie pomogło osobom dorosłym spokojnie i bezstresowo uzyskać niezbędne informacje w Punkcie. Było to szczególnie ważne w przypadku kobiet przychodzących do punktu z kilkoma dziećmi.

W okresie kwiecień-wrzesień z naszych usług skorzystało ponad 100 osób. Dzięki kontynuacji działań chcemy pomóc kolejnym.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Pomocy utworzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego koordynowanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

 • Wartość finansowania: 20 550 PLN
 • Czas realizacji projektu: 01.10.2023 – 29.12.2023 r.
 • koordynator projektu: Kacper Śliwiński; ; tel. (+48) 606 660 959