Fundacja Studio M6 otrzymała dziś (23.02.24 r.) decyzję o przyznaniu nam grantu w ramach II naboru w programie Fundusz Tutaj, uruchomionego przez Ashoka, przy wsparciu Google.org
Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i kredyt zaufania ze strony grantodawcy. Od sierpnia 2023 r. realizujemy już projekt w ramach Funduszu Tutaj: Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku.
Pozyskany grant w wysokości 20 000 USD pozwoli nam na uruchomienie działań w Grudziądzu, gdzie obecnie nie ma dedykowanej pomocy kierowanej dla osób uchodźczych z Ukrainy. Będzie to: indywidualna pomoc psychospołeczna, grupowe warsztaty dla kobiet, zajęcia integracyjne dla dzieci, lekcje języka polskiego, szkolenia dla kadry nauczycielskiej (z zakresu intersekcjonalności, integracji, włączanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście ucznia migrującego) oraz sześć miesięcy usług asystenckich, pośrednictwa pracy oraz pomocy w najmie mieszkań.
Nasz wniosek oparliśmy na rozwiniętej współpracy z organizacjami partnerskimi, które włączą się w działania bezpośrednie:

Fundacja EMIC
Fundacja Kosmos (Centrum Integracji ŁĄCZNIK)
Fundacja Współpracy Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej „Free Dom”

W najbliższych tygodniach usłyszycie więcej o projekcie Społeczna Agencja Pośrednictwa – razem możemy więcej.
Dziękujemy za zaufanie i współpracę.
Tym samym, znaleźliśmy się w gronie dziesięciu organizacji z Polski, które uzyskały wsparcie Funduszu Tutaj w ścieżce programy ze 187, które złożyły swoje propozycje projektów. Pełna lista organizacji na stronie Ashoka https://www.ashoka.org/pl-pl/story/wyniki-drugiego-naboru-w-sciezce-programy-funduszu-tutaj

Zespół Studio M6