Po raz już drugi Fundacja Studio M6 została zaproszona do współrealizacji Forum Organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

26 października przedstawiciele i przedstawicielki NGO z naszego Regionu spotkają się po raz XXIII by wspólnie rozmawiać o najważniejszych problemach i możliwościach sektora pozarządowego w naszym województwie.
W tym roku, hasłem przewodnim Forum jest:

„Zmieniajmy świat razem – innowacje na rzecz lepszej przyszłości”

Hasło spójne jest z nową perspektywą RPO, której cel jest ukierunkowany na partycypację społeczną. Sprzyja to rozwojowi demokracji lokalnej (poprzez wzmocnienie oddolnych inicjatyw obywatelskich), pobudzeniu i integracji środowisk lokalnych. Patronat nad wydarzeniem w tym roku objęła Fundacja Stocznia i Katalizator Innowacji Społecznych

Spotykamy się w Bydgoszczy. Partnerem Forum są Młyny Rothera. Udział w Forum jest bezpłatny.

26 października
9:00-16:00

Młyny Rothera

REJESTRACJA

Więcej o Forum dowiesz się ze strony https://www.studiom6.pl/projekty/xxiii-forum-organizacji-pozarzadowych/ oraz wydarzenia na Facebook.

Organizatorem Forum jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

XXIII Forum Organizacji Pozarządowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„Zmieniajmy świat razem – innowacje na rzecz lepszej przyszłości”, pod tym hasłem 26 października odbyło się XXIII Forum NGO. Hasło spójne jest z nową perspektywą RPO, której cel jest ukierunkowany na partycypację społeczną. Sprzyja to rozwojowi demokracji lokalnej (poprzez wzmocnienie oddolnych inicjatyw obywatelskich), pobudzeniu i integracji środowisk lokalnych. Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja Stocznia i Katalizator Innowacji Społecznych. 
W ramach wydarzenia m.in. zostały zaprezentowane innowacyjne rozwiązania z regionu i kraju, które powstają w III sektorze i są ukierunkowane na rozwiązywanie problemów wokół lokalnych społeczności oraz innych równie ważnych obszarów. Wydarzenie miało na celu zmianę w myśleniu o współpracy JST z organizacjami pozarządowymi oraz wymianę informacji związanych z działalnością trzeciego sektora w Regionie.  

26 października rozmawialiśmy również na temat problemów przyszłości jakie przed nami stoją.

XXIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało objęte patronatem honorowym:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego; Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego;
Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.Zobacz transmisję z Forum na kanale Facebook
relacja na Instagramie

RELACJA TVP BYDGOSZCZ Z FORUM: