Po raz dziewiąty w Warszawie odbyło się Forum Mieszkaniowe organizowane przez Habitat for Humanity Polska.
W tym roku na zaproszenie HfH również i my dołączyliśmy do grona osób, które pochyliły się m.in. nad możliwościami zwiększenia zasobu mieszkaniowego poprzez adaptacje pustostanów, wykorzystanie modelu najmu społecznego, inwestycje w mieszkalnictwo dostępne cenowo, a także nad zagadnieniami ubóstwa energetycznego.

Agenda Forum skupiona była wokół tematu zrównoważonego mieszkalnictwa i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce poprzez wykorzystanie istniejących zasobów i narzędzi. Cel spotkania to próba wywołania dyskusji w temacie wsparcia mieszkaniowego dla osób szczególnie narażonych na wykluczenie mieszkaniowe ze względu na trudną sytuacje mieszkaniową, w tym roku również dla osób przybyłych z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku.

Uczestnicy Forum rozmawiali między innymi o:

– Adaptacji pustostanów na potrzeby mieszkaniowe oraz o międzysektorowym modelu remontów pustostanów,
– Kształtowaniu polityki mieszkaniowej, społecznej oraz przestrzennej w kraju i jednostkach samorządowych,
– Wpływie celów zrównoważonego rozwoju na kształtowanie się miast,
– Społecznych Agencjach Najmu,
– Sposobach finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce,
– Kryzysie energetycznym i rozwiązaniach na nadchodzącą zimę,
– Wykorzystaniu idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego w inwestycjach mieszkaniowych,
– Partycypacji społeczeństwa w tworzeniu miejsc do mieszkania,
– Innowacjach dla społecznego mieszkalnictwa.

My natomiast wzięliśmy udział w II. panelu tematycznym: “Co dalej ze społecznymi agencjami najmu?”, w którym Fundację reprezentował Artur Kaniecki, Prezes Zarządu Fundacji, ponadto w panelu udział wzięli:
– Zuzanna Lulińska, przedstawicielka Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwo Rozwoju i Technologii;
– Bożena Borowiec, Zastępca Prezydenta Dąbrowa Górnicza;
– Magdalena Szwarc-Brożyna, Partner, Dentons;
– Maciej Łepkowski, przedstawiciel CoopTech Hub;
– Katarzyna Przybylska, Dyrektorka ds. Rzecznictwa w Habitat for Humanity Polska,

Artur przedstawił nasze działania, które podejmujemy w ramach Społecznej Agencji Pośrednictwa (SAP), innowacji społecznej, którą rozwijamy w międzynarodowym programie Google.org Impact Challenge.
Od stycznia do czerwca 2022 r. w SAP prowadzony był projekt “Porozmawiajmy o najmie społecznym” w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. W kwietniu w ramach działań projektowych pozyskaliśmy darowiznę od Fundacji Castorama na remont pustego mieszkania pod najem społeczny. W ten sposób, po raz pierwszy w Toruniu mogliśmy zaprezentować ustawowy model Społecznych Agencji Najmu w wersji prowadzonej przez NGO.
Fundacja od marca 2022 r. świadczy bezpłatne usługi pośrednictwa pracy i pomocy w najmie dla osób przybyłych do Torunia z Ukrainy po eskalacji działań wojennych. Model SAN w naszym doświadczeniu jest jednym z tych narzędzi polityki mieszkaniowej, które mogą w sposób realny odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe wielu grup defaworyzowanych.

Więcej informacji o SAN i naszych działaniach znajdziesz na https://www.studiom6.pl/projekty/porozmawiajmy-o-najmie-spolecznym/
Za zaproszenie do udziału w Forum dziękujemy Habitat for Humanity i Katarzynie Przybylskiej.

Relacja z panelu “Co dalej ze Społecznymi Agencjami Najmu” na naszym kanale na YouTube.

9. Forum Mieszkaniowe – Habitat for Humanity – Warszawa – 26.10.2022 r.