W dniu 29 maja 2024 r. organizacje tworzące NGO Forumma na celu udzielanie mądrego, inkluzywnego wsparcia organizacjom działającym na rzecz uchodźców z Ukrainy i goszczących ich społeczności polskich – wystosowały list do Ministry ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszki Buczyńskiej.
W związku z ograniczeniami finansowania działań organizacji zajmujących się wsparciem dla osób uchodźczych w niniejszym liście zwracamy się z pilną prośbą o pochylenie nad tym problemem oraz wypracowanie instrumentu, zapewniającego podtrzymanie usług dla osób uchodźczych najbardziej narażonych na wykluczenie, świadczonych obecnie przez polskie NGO z międzynarodowych środków humanitarnych.

Fundacja Studio M6 jest jedną z organizacji, które podpisały się pod listem i brały udział w spotkaniach roboczych Forum. Na przestrzeni ostatnich 28 miesięcy zdobyliśmy doświadczenie w obszarze pomocy osobom uchodźczym dzięki wsparciu w takich programach jak:

Potrzeby osób migrujących i uchodźczych w Polsce są ogromne. Dla utrzymania wysokiej jakości oferowanej do tej pory pomocy, konieczna jest kontynuacja działań organizacji pozarządowych, do momentu zapewnienia osobom systemowego wsparcia.

Organizacje pomagają mieszkańcom ośrodków zbiorowego zakwaterowania, osobom z małych miejscowości o trudnym dostępie do pracy, samotnym opiekunom, pracującym z niskimi dochodami oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej. Konieczne jest kontynuowanie działań wsparcia dla osób migrujących, zwłaszcza w obliczu przyjazdu do Polski z Ukrainy i innych krajów, oraz zapewnienie opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego dla różnych grup wiekowych. Walka z przemocą, dyskryminacją i polaryzacją społeczną jest również istotnym elementem budowania spójności społecznej. Wspieranie uchodźców różnych narodowości, zwłaszcza osób starszych, samotnych rodziców z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin opiekujących się chorymi, wymaga uwzględnienia wielu aspektów, w tym zapewnienia stabilnego źródła utrzymania, mieszkań oraz wsparcia prawno-migracyjnego. Budowanie wspólnot i relacji społecznych jest niezbędne w obliczu zmieniającej się rzeczywistości migracyjnej, która obejmuje nie tylko konflikty zbrojne, ale także gwałtowne zmiany klimatyczne. Konieczne jest objęcie wsparciem osób z grup szczególnie wrażliwych, zapewniając im wsparcie w różnych obszarach, w tym także pomoc psychologiczną.

Organizacje mają zasoby, doświadczenie i otwartość do działania i współpracy. Istotnym aspektem jest utrzymanie możliwości kontynuacji prac, aby organizacje nie musiały się zamykać ze względu na brak środków lub zmieniać profil swojej działalności. Należy skorzystać z ich doświadczenia i praktycznej wiedzy o procesach, aby uniknąć utraty wartościowych pracowników i potencjału ludzkiego. Zapewnienie stabilności funkcjonowania organizacji pozarządowych jest wyrazem wsparcia dla osób uchodźczych oraz efektywnego wykorzystania ich doświadczenia dla dobra społeczności.

Pełna treść listu poniżej.