Na zaproszenie Ashoka w Polsce oraz NGO Forum weźmiemy udział w konferencji Stronger Together: Razem Silniejsi_sze.

edycja 12.06.24 r.

W gronie organizacji z całej Polski spotkaliśmy się by wymienić się doświadczeniami i poczuć, gdzie jesteśmy w naszym wspólnym działaniu na rzecz osób migranckich i uchodźczych. Fundację reprezentował będzie Mariusz Godlejewski, Dyrektor Biura Projektów, który podzielił się doświadczeniem z realizacji 7 projektów zrealizowanych na przestrzeni dwóch ostatnich lat w naszej innowacji Społecznej Agencji Pośrednictwa. Dla Fundacji to również szansa na rozwój modelu wsparcia, który rozwijamy w SAP dzięki udziałowi w międzynarodowym programie Google.org Impact Challenge.

Na wydarzeniu rozmawialiśmy m.in, na temat standardów w lokalizacji podczas odpowiedzi humanitarnej. 

Głównymi tematami konferencji była jednak premiera na Polskę nowej wersji Podstawowego Standardu Humanitarnego – rozmawialiśmy więc o tym, jak standardy globalne korespondują z lokalną rzeczywistością. Przedstawiony został również raport Studium Lokalizacji Pomocy Humanitarnej.

Podczas spotkania Stronger Together: Razem Silniejsi_sze, byłą z nami grupa ekspertek i ekspertów z sektora biznesowego oraz filantropii – Executives For Impact.

Konferencję otworzyli:

  • Kevin Allen, UNHCR
  • Livia Styp-Rekowska, IOM
  • Piotr Sasin, CARE International in Poland

pełna agenda spotkania poniżej: