W dniach 25-26 czerwca wzięliśmy udział w szkoleniu w zakresie integracji: Wspieranie osób LGBTIQ z doświadczeniem przymusowej migracji w kontekstach humanitarnych, organizowanym przez ORAM i UNHCR Polska.

Program szkoleniowy ORAM ma na celu wzmocnienie pozycji organizacji pracujących z przesiedleńcami LGBTIQ. Celem ORAM jest ulepszenie głównych programów dla uchodźców, aby były bardziej inkluzywne dla wysiedlonej społeczności LGBTIQ, oraz zapewnienie lokalnym organizacjom LGBTIQ kierowanym przez aktywistów narzędzi do wspierania i służenia osobom queer wysiedlonym z różnych krajów pochodzenia.

Część szkolenie poprowadzona była przez rzeczniczkę praw człowieka, Gosię Kot (on/jego), który skupi się na społecznym i prawnym krajobrazie integracji osób LGBTIQ w Polsce.

Fundację reprezentował Mariusz. To druga edycja serii szkoleń organizowanych przez ORAM i UNHCR

Po ostatniej sesji, która odbyła się w lutym uczestnicy_czki oraz osoby współtworzące program podkreślali_ły:

“Rosnący rasizm, ksenofobia, homofobia i transfobia w regionie dowodzą, że tego typu szkolenia są niezwykle potrzebne.”.

„Dla wielu organizacji [szkolenie] to jedna z niewielu okazji do zaangażowania się w konstruktywne dyskusje na temat włączenia LGBTIQ, ponieważ w Polsce pozostaje to napiętnowana kwestia” – powiedział Adam. „Istnieje wzmożona potrzeba wykorzystania tych uwrażliwień i przyjrzenia się różnym innowacyjnym sposobom współpracy z lokalnymi organizacjami, aby zwiększyć włączenie przesiedleńców LGBTIQ do usług wsparcia w tym regionie” – stwierdził.

Dla autorów cyklu szkoleń istotne było przedstawienie żywych doświadczeń wysiedlonych osób LGBTIQ w Europie. „Przeprowadziliśmy analizę potrzeb, aby określić wyzwania stojące przed zainteresowanymi stronami pracującymi z wysiedlonymi osobami LGBTIQ i jakie tematy chcieliby poruszyć na szkoleniu” – powiedział Adam.

Przygotowując materiały szkoleniowe, Adam i Aras pracowali, aby zajęcia były jak najbardziej włączające. „Szanując wrażliwość kulturową i niesamowitą pracę wykonaną przez społeczności w terenie, nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi organizacjami i kluczowymi stronami zainteresowanymi z regionu, ponieważ rozumieją oni wrażliwość kulturową, której być może nie znamy. Osiągnęliśmy to, współpracując z lokalnym trenerem i badaczem przy projektowaniu i realizacji szkolenia, traktując priorytetowo wykorzystanie przestrzeni społecznościowych, tłumacząc nasze materiały na język polski, zapewniając tłumaczenie w czasie rzeczywistym i współpracując z lokalnymi firmami cateringowymi” – powiedział Adam.

Więcej o szkoleniu oraz pracy ORAM na stronach:
https://www.oramrefugee.org/post/dive-deep-with-oram-s-inclusion-team-on-their-latest-training-workshops-in-poland
https://www.oramrefugee.org/