Przedstawiciel Fundacji, Mariusz Godlejewski weźmie udział w Szkole Letniej Wielosektorowej Współpracy organizowanej przez Ashokę, w ramach Programu “Fundusz Tutaj”.

Dlaczego Współpraca?
“Jednym z kluczowych spostrzeżeń osób wprowadzających trwałe zmiany społeczne jest to, że głębokie, długotrwałe, transformacyjne zmiany systemowe wymagają współpracy między różnymi grupami interesariuszy. Praca na poziomie międzysektorowym i międzyorganizacyjnym może być tak złożona, jak problemy, które te koalicje starają się rozwiązać. Wyzwania związane z facylitacją, przywództwem, organizacją, wdrażaniem, finansowaniem i nie tylko mogą utrudniać wpływ współpracy wielu interesariuszy. Współpraca jest jedną z wartości w Funduszu Tutaj. Towarzyszy jej współodpowiedzialność rozumiana jako model przywództwa, który pozwala podejmować decyzje różnym osobom zaangażowanym w program. I chociaż na poziomie deklaratywnym jest to oczywiste, pogłębiona współpraca między różnymi grupami interesatiuszy nie wydarza się tak często, jakbyśmy tego chciały, chcieli. Nie dzieje się to dlatego, że nie doceniamy wysiłku i umiejętności, które należy zainwestować, żeby współpraca mogła się odbywać. Wakacje to dobry czas, żeby zainwestować w swoje umiejętności budowania trwałych współprac.”.

Cele Szkoły Letniej

Znajomość praktycznych rozwiązań dla sieciowania i współpracy w środowisku.

Zdobycie praktycznych narzędzi i poznanie nowych strategii, które pozwolą tworzyć dobre warunki do nawet najbardziej złożonej współpracy. Wykorzystanie dobrych praktyk z Polski i zagranicy – okazja do uczenia się od Ashoka Fellows, którym udaje się realizować takie współprace.

Ponadto Szkoła Letnia będzie przestrzenią:
Do refleksji z innymi osobami nad tym, w jaki sposób te doświadczenia wpływają na naszą własną świadomość, intencje i wybory jako liderek, liderów. Do pracy na własnych doświadczeniach, i współtworzeniu strategii dopasowanych do naszych potrzeb. Poznania praktycznych rozwiązań dla sieciowania i współpracy w swoim środowisku.

Zdobycia praktycznych narzędzi i poznania nowych strategii, które pozwolą stworzyć dobre warunki do nawet najbardziej złożonej współpracy. Wykorzystania dobrych praktyk z Polski i zagranicy – okazja uczenia się od Ashoka Fellows, którym udaje się realizować takie współprace.

Moduły szkoleniowe:

 1. Wspieranie szerokiego udziału wielu interesariuszy.
  Pochylimy się nad mapą i relacjami pomiędzy interesariuszami w Twojej sieci, rozpoznamy potrzeby różnych grup i ich ścieżkę doświadczenia
 2. Zapewnienie dobrego zrozumienia systemu.
  Pogłębimy rozumienie systemu lub systemów, w których działasz oraz w których działają partnerzy.
 3. Współpraca i ja.
  Zmiana zaczyna się ode mnie – jak się przygotować do tej pracy Rozpoznamy kompetencje osoby tkającej sieci i będziemy je rozwijać w zależności od Waszych potrzeb. Dotkniemy dbałości o siebie i innych.
 4. Pielęgnowanie efektywnej współpracy sprzyjającej.
  Włączeniu społecznemu Pogłębimy rozumienie systemu lub systemów, w których działasz oraz w których działają partnerzy.
 5. Zdefiniowanie kompasu i planu działania.
  Ze Szkoły wyjdziesz z rozpoznaniem swojego planu na kolejne miesiące.
 6. Zabezpieczenie trwałości współpracy.
  Odkryjemy narzędzia zabezpieczania działalności, zarówno te finansowe, jak i międzyludzkie.

  aktualizacja 15.07.2024 r.
  Zobacz kilka zdjęć ze Szkoły.
  Relacja na naszym LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/79700678/admin/feed/posts/