Od 21 maja br. trwa nabór wniosków do projektu SKIFT dla Małych i Mikro PES dot. podnoszenia ich kwalifikacji w kierunku zielonej transformacji.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, polski koordynator jest jednym z partnerów tego międzynarodowego projektu. Inne kraje w projekcie to Dania i Włochy.
SKIFT to duńskie słowo znaczące ZMIANA.

Projekt SKI.F.T. ma na celu umożliwić małym i mikro przedsiębiorstwom ekonomii społecznej:

  • opracowanie zrównoważonych modeli biznesowych, opartych również na nowych technologiach jako elementach wspierających;
  • przemyślenie swojej roli również w relacjach z innymi podmiotami prywatnymi i publicznymi oraz w tworzeniu lokalnych zielonych rynków i lokalnych łańcuchów wartości;
  • skuteczniejsze komunikowanie swoich działań.

Jak zostanie to osiągnięte:

  • Spotkania partnerów – budowanie metodologii;
  • Spotkania z beneficjentami – identyfikowanie potrzeb;
  • Doradztwo/szkolenia/coaching – identyfikowanie potrzeb pod kontem działalności PES (indywidualne i grupowe) i praca nad konkretnymi zagadnieniami (praca pogłębiona);
  • Seminaria, w tym z udziałem PES z krajów partnerskich (Polska, Dania, Włochy) – na żywo i online;
  • Grant na dofinansowanie na dalsze podnoszenie kwalifikacji;
  • Opracowanie repozytorium online dot. ścieżki wsparcia na podstawie doświadczeń z projektu.

Wszystkie informacje dot. zasad naboru i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie FISE w j. polskim: https://fise.org.pl/programy/ski-f-t/

Zapraszam do wzięcia udziału w webinarze informacyjnym dot. projektu SKIFT.

Spotkanie jest otwarte dla tych zapisanych i niezapisanych więc jeśli chcecie kogoś przekonać do wzięcia udziału w projekcie to jest to idealna okazja, żeby nieprzekonane PESy posłuchały o korzyściach jakie mogą mieć z udziału w projekcie.

Szczegóły i informacja o zapisach poniżej:

Data: 17 lipca 2024 r.

Godzina: 9:30 -11:00
Miejsce: Platforma ZOOM
Prowadząca: Urszula Fila-Kicman, koordynatorka Projektu SKIFT (po stronie Polskiej)
Dla kogo: dla Wszystkich Podmiotów ES, tych zgłoszonych i nie zgłoszonych do udziału w projekcie oraz dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla organizacji upowszechniających z Polski.
Webinar jest ogólnodostępny, cała Polska.

CEL:

przedstawienie najważniejszych informacji dot. projektu
przedstawienie etapów projektu
przedstawienie najważniejszych terminów projektu
informacje o planowanych webinariach tematycznych (tematy, najbliższe terminy, zasady)
czas na pytania i odpowiedzi (Q&A)
WAŻNE! Zapisy są poprzez formularz. Link do formularza: https://forms.office.com/e/Y4wFpQBjqj