[PL]

Chcemy usunąć przeszkody dla osób przybywających do Polski, aby we współpracy ze społecznościami goszczącymi mogły skutecznie reagować na istniejące i pojawiające się wyzwania.
[…]
Chcemy wspierać działania, w których zarówno osoby przybywające, jak i społeczności goszczące mogą podnosić jakość wspólnego życia, zmieniać systemy oraz budować kulturę wolności i szacunku dla różnorodności.

Fundusz Tutaj!

Dziś, podczas spotkania dla prasy w ramach projektu Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku w programie Fundusz Tutaj! wspólnie z:

Fundacja Kosmos (Centrum Integracji Łącznik);
Fundacja Dobra dla Dobra;
Stowarzyszenie Osnova – Toruń;
Fundacja Free Dom

rozmawialiśmy o ekosystemie wsparcia osób z doświadczeniem migracji i sposobach zabezpieczania nie tylko ich podstawowych potrzeb, ale i umożliwianie im pełnego i aktywnego udziału w życiu społecznym w naszym mieście.

Na podstawie zdobytego doświadczenia pracy bezpośredniej z osobami z doświadczeniem migracji oraz współpracy z organizacjami z całej Polski, jak i instytucjami miejskimi przez ostatnie kilkanaście miesięcy zespół Fundacji Studio M6 zdobył wiedzę i kompetencje do adresowania problemów dotykających szczególnie tę grupę odbiorców i odbiorczyń.

Wspólnie tworzymy ekosystem wsparcia, integracji i włączenia społecznego osób z doświadczeniem migracji w tkankę miejską, w której funkcjonują na równych prawach.

W ramach naszego projektu tworzymy centrum integracji i aktywności lokalnej, jak i inkubator przedsiębiorczości społecznej, otwarty i dostępny dla wszystkich. Chcemy w ten sposób zwiększyć rolę tych grup, do których do tej pory kierowane działania zabezpieczały ich podstawowe potrzeby.

Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112
87-100 Toruń

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

Projekt “Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku” realizowany jest dzięki wsparciu programu Fundusz Tutaj, uruchomionego przez Ashoka w Polsce

[UA]

Ми хочемо усунути перешкоди для людей, які приїжджають до Польщі, щоб у співпраці з приймаючими громадами вони могли ефективно реагувати на існуючі та нові виклики.
[…]
Ми хочемо підтримувати діяльність, у якій як прибулі люди, так і приймаючі громади можуть покращити якість життя разом, змінити системи та побудувати культуру свободи і повага до різноманітності.

Фундація Tutaj!

Сьогодні під час прес-зустрічі в рамках проекту «Агенція соціального посередництва – по сусідству» у програмі Фундація Tutaj!. разом з:

Fundacja Kosmos (Centrum Integracji Łącznik)
Fundacja Dobra dla dobra
Stowarzyszenie Osnova – Toruń
Fundacja Free Dom

ми говорили про екосистему підтримки людей з міграційним досвідом та способи забезпечення не лише їхніх базових потреб, а й надання їм можливості повноцінно та активно брати участь у соціальному житті нашого міста.

На основі досвіду, отриманого під час безпосередньої роботи з людьми з досвідом міграції та співпраці з організаціями з усієї Польщі, а також муніципальними установами, протягом останніх кількох місяців команда Fundacja Studio M6 отримала знання та компетенцію для вирішення проблем, які особливо стосуються цього група одержувачів.

Разом ми створюємо екосистему підтримки, інтеграції та соціальної інтеграції людей з досвідом міграції в міську тканину, в якій вони функціонують на рівних правах.

У рамках нашого проекту ми створюємо центр інтеграції та місцевої активності, а також інкубатор соціального підприємництва, відкритий і доступний для всіх.

Таким чином ми хочемо підвищити роль тих груп, яким цілеспрямована діяльність досі забезпечувала їх базові потреби.

Детальніше про проект можна дізнатися на сайті фундації (посилання у коментарі).

Агентство соціального посередництва
вулиця А. Міцкевича 112
87-100 Торунь

понеділок п’ятниця
9:00-17:00

Проект «Агенція соціального посередництва – по сусідству» реалізується завдяки підтримці програми Фундації Tutaj запущеної Ashoka w Polsce