Data i miejsce: 

10.10.2023,
10:00-15:00

Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112, Toruń

REJESTRACJA

Celem warsztatu jest wyposażenie osób w nim uczestniczących w umiejętności, które ułatwią pracę w środowisku, w którym pojawiają się osoby zagrożone dyskryminacją oraz psychologicznymi i społecznymi konsekwencjami dyskryminacji.

Korzyści:
Osoba po warsztacie
– rozumie psychologiczny mechanizm powstawania uprzedzeń i dyskryminacji;
– jest uwrażliwiona na grupy społeczne, które mogą stać się ofiarami dyskryminacji;
– wie kiedy i w jaki sposób należy reagować na przejawy dyskryminacji w swoim otoczeniu;
– zna prawne mechanizmy przeciwdziałania dyskryminacji oraz ustawy przydatne w tym temacie;
– otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu;

Program:
1. Definicja dyskryminacji;

2. Wpływ uprzedzeń;

3. Postrzeganie innych;

4. Tożsamość grupy;

5. Postrzeganie samego_samej siebie;

Warsztat organizowany jest w ramach projektu „Społeczna Agencja Pośrednictwa – usługa użyteczna społecznie„.

o prowadzącym:

Kacper Śliwiński – Jest absolwentem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Ukończył psychologię – w ramach pracy magisterskiej zajął się tematyką identyfikowania mechanizmów psychicznych, które zachodzą, gdy nie przekładamy deklarowanych postaw pro środowiskowych na działania. 

Obecnie pracuje jako koordynator projektów i psycholog w Fundacji Studio M6. Pozyskuje granty i dotacje na działania, które są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju. Pomaga w aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, pomaga w integracji i organizuje psychoterapię dla osób z doświadczeniem uchodźctwa. Podczas realizacji projektu „Porozmawiajmy o najmie społecznym” (w programie Aktywnych Obywateli) działał partycypacyjnie tworząc podwaliny pod stworzenie w Gminie Miasta Toruń Społecznej Agencji Najmu, której działanie w założeniu uwalnia pustostany i przygotowuje mieszkania dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udziela wsparcia psychologicznego osobom nastoletnim w kryzysie zdrowia psychicznego.

Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.