Toruńska Rada Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z Urzędem Miasta Torunia zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych na cykl spotkań tematycznych. Organizatorom zależy na rozmowie, wymianie doświadczeń, omówieniu kwestii problemowych z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w swojej działalności na co dzień.

Bywa, że w codziennej gonitwie brakuje nam czasu na rozwiązanie problemu, inspirację, swoistą wymianę myśli czy doświadczeń z osobami,
które zajmują się podobną tematyką lub mają tak samo, albo podobnie.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom RDPP zaplanowała spotkania w ośmiu obszarach tematycznych.
Tematem pierwszego spotkania 12 października 2023 o godz. 16.00 będzie wsparcie DZIECI I MŁODZIEŻY W KRYZYSIE.


UWAGA!  Wszystkie spotkania odbywać się będą w Centrum Aktywności Lokalnej 2Piętro przy ul. Marii Konopnickiej 13.


    Kolejne zaplanowane spotkania obejmują:

  • 09.11.2023 –  ZDROWIE PSYCHICZNE
  • 07.12.2023 – OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
  • 11.01.2024 – KULTURA
  • 08.02.2024 – SENIORZY
  • 07.03.2024 – SPORT
  • 11.04.2024  – EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  • 16.05.2024  – WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
    Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest poniżej:

Aby wziąć udział w spotkaniu (spotkaniach) należy wypełnić formularz zgłoszeniowy