06paź

biznesplan i inwestycje

5 października po raz już trzeci spotkaliśmy się z uczestniczkami warsztatów rozwojowych realizowanych w ramach projektu „Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku„. Tematem spotkania było tworzenie biznesplanu dla własnej, już funkcjonującej lub planowanej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcze Ukrainki z naszego miasta wspólnie z mentorem w projekcie, […]

29wrz

Każdy_a jest twórcą_czynią zmiany

[PL] Chcemy usunąć przeszkody dla osób przybywających do Polski, aby we współpracy ze społecznościami goszczącymi mogły skutecznie reagować na istniejące i pojawiające się wyzwania.[…]Chcemy wspierać działania, w których zarówno osoby przybywające, jak i społeczności goszczące mogą podnosić jakość wspólnego życia, zmieniać systemy oraz budować kulturę […]