29wrz

Każdy_a jest twórcą_czynią zmiany

[PL] Chcemy usunąć przeszkody dla osób przybywających do Polski, aby we współpracy ze społecznościami goszczącymi mogły skutecznie reagować na istniejące i pojawiające się wyzwania.[…]Chcemy wspierać działania, w których zarówno osoby przybywające, jak i społeczności goszczące mogą podnosić jakość wspólnego życia, zmieniać systemy oraz budować kulturę […]

14lip

Fundusz Tutaj! – wyniki naboru

Ashoka Polska ogłosiła wyniki I naboru projektów w programie Fundusz Tutaj! którego celem jest budowanie rezyliencji i dobrostanu osób z doświadczeniem migracji w Polsce!Miło nam ogłosić, że jednym z 10 projektów które otrzymały grant jest pomysł Fundacji Studio M6! W naborze wpłynęło 147 zgłoszeń od […]