Kawiarnia PERS otrzymała Znak Jakości w programie Turystyka Dostępna 1.0 w kategorii Dostępność Architektoniczna.Turystyka Dostępna 1.o to pilotażowy projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz 4ES Non Profit sp. z o.o.

Fundacja Studio M6 otrzymała grant w ramach tego projektu, ze środków którego dostosowaliśmy wnętrze kawiarni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nasz projekt “Bez barier z kulturą i rozrywka na Mostowej 6” realizowany był w okresie marzec-wrzesień 2023 r.

Grant w kwocie 43 000 zł przeznaczony został na dostosowanie kawiarni społecznej PERS, w tym:

– zakup ramp podjazdowych;

– niwelacja progów wewnętrznych;

– instalacja kabin i sprzętu sanitarnego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;

– zakup pętli indukcyjnej;

– oznakowanie kawiarni;

– wymiana nawierzchni w kawiarni na antypoślizgową;

– wydanie katalogu z ofertą dedykowaną osobom z niepełnosprawnościami;

– przeszkolenie zespołu w zakresie organizacji, obsługi imprez dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Pełna informacja na temat projektu Fundacji Studio M6 na stronie: https://www.studiom6.pl/projekty/projekty-zakonczone/bez-barier-na-mostowej-6/