Od stycznia 2024 r. Fundacja realizuje projekt Studio Spichlerz57. Jesteśmy operatorem Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej “Spichlerz57” i wspólnie z gminą-miasto Grudziądza zaplanowaliśmy wiele ciekawych propozycji na ten rok.
Nasz zespół: Artur, Hania, Iryna, Paulina, Szymon, Kacper i Mariusz w najbliższym czasie ma kilka ciekawych propozycji na rozwój i generowanie pomysłów w Centrum.

12 czerwca zapraszamy naEnergia Społecznej Zmiany”

Program 8 (minimum czterogodzinnych) warsztatów prowadzonych techniką coachingu grupowego. Celem warsztatu jest uwolnienie potencjału i wypracowanie rozwiązań przyczyniających się do zmiany społecznej, na rzecz której działa organizacja. 8 maja naszym tematem będzie: Działalność odpłatna czy działalność gospodarcza? Więcej informacji oraz zapisy: https://www.studiom6.pl/aktualnosci/energia-spolecznej-zmiany/
12 czerwca natomiast porozmawiamy o zamówieniach publicznych i klauzulach społecznych
16:00-20:00
więcej informacji: https://www.studiom6.pl/aktualnosci/energia-spolecznej-zmiany-3/

12 i 26 czerwca zapraszamy naTwój Dom, Twoja Firma”

Cykl spotkań (z zakresu budżetu domowego, oszczędzania, pracy z długiem, zakładania działalności gospodarczej, karierze zawodowej itp. adresowanych do różnych grup społecznych.
Najbliższe 12 czerwca | 14:00-16:00

24 czerwca zapraszamy na
Stresowi mówię NIE!

Cykl comiesięcznych spotkań z psychologiem Kacprem Śliwińskim, psychologiem pracującym w nurcie
poznawczo – behawioralnym. Celem spotkań jest poznanie technik relaksacyjnych i redukujących skutki stresu. Spotkania będą polegały na poznaniu i doświadczeniu
techniki oraz pogadance z psychologiem nt. zastosowania jej w życiu codziennym.
Najbliższe 24 czerwca| 17:00-19:00

5 i 19 czerwca zapraszamy na Dyżur poradniczy dla NGO

Zadanie obejmuje minimum 24 godziny poradnictwa dla organizacji pozarządowych. Poradnictwo prowadzone przez eksperta OWES z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Efektem poradnictwa jest plan działań dla organizacji pozarządowej.
Najbliższe 5 i 19 czerwca | 15:00-17:00

26 czerwca zapraszamy na
Porozmawiamy przy kawie!

Cykliczne spotkania otwarte (średnio 1 x w miesiącu), prowadzone / współprowadzone przez lokalną organizację pozarządową na temat, w którym rzeczniczy dana organizacja. Spotkania prowadzone są w formie “kawiarenki obywatelskiej”. Efektem każdego spotkania będzie karta konsultacji społecznych, wykonana przy użyciu narzędzi i technik partycypacji społecznej (rekomendowanych przez Fundację Stocznia).
Najbliższe 26 czerwca | 17:30-19:30

Artystyczny Grudziądz, Artystyczny Region

Artystyczny Grudziądz, Artystyczny Region to cykl wystaw organizowanych we współpracy z ArtShop i z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
6 czerwca o 17:00 zapraszamy na wernisaż pt. „Światowy Dzień Grafika vol. Na wystawie zaprezentujemy prace osób studenckich z toruńskiej Katedry Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Na wystawie znajdziesz ponad 40 dzieł graficznych wykonanych w technikach wklęsłodruku, litografii, serigrafii, wypukłodruku i cyfrowych.
Wernisaż połączonych jest z rozmową autorską / prelekcją.

6 czerwca | 17:00
spotkanie otwarte

Dyżur Społecznej Agencji Pośrednictwa (SAP), co środę i czwartek od 11:00.
Jeżeli szukasz pracy i potrzebujesz pomocy w jej znalezieniu i/lub potrzebujesz rozmowy z doradcą zawodowym zgłoś się na dyżur SAP.
Nasza specjalistka pomoże Ci przygotować CV, zarejestruje w bazie pośrednictwa i pomoże w znalezieniu zatrudnienia.

tel.: (+48) 512 205 082
email:

Ponadto, w ramach zadania dodatkowo będziemy:
– stwarzać warunki do działania i rozwoju organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, wolontariuszkom_szkom, mieszkańcom_kom;
– wspierać organizacje poprzez doradztwo, szkolenia i udzielania informacji;
– inspirowanie i stwarzanie szans do podejmowania kreatywnych działań przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
– promocję działań organizacji pozarządowych;
– integrować i aktywizować mieszkańców i mieszkanki miasta.