5 czerwca Mariusz i Anna Lamers z Fundacji Kosmos (Centrum Integracji ŁĄCZNIK) zaprezentowali w Warszawie dwa wnioski grantowe, które znalazły się w II. etapie naboru Polskie Miasta Ukrainie – Tajwański Fundusz Grantowy.

To Konkurs grantowy, którego Organizatorem jest Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Konkurs realizowany jest w ramach wsparcia finansowego Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce.

Celami konkursu są: działania wzmacniające aktywne uczestnictwo osób z Ukrainy w lokalnym życiu społecznym, działania wspierające integrację dzieci i młodzieży ukraińskiej w polskim systemie edukacji, działania wspierające uchodźców w procesie powrotu do Ukrainy.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Projekty muszą być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – w zależności od skali projektu może to być obszar metropolitarny, miasto, dzielnica, powiat lub gmina.

W naszym biurze projektów przy współpracy z partnerami z Torunia i Grudziądza przygotowaliśmy aż dwie propozycje aktywnego włączania i integracji osób z Ukrainy w życie społeczne naszych miast.

W Toruniu wniosek złożyła Fundacja Kosmos, partnerem gminnym jest Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Partnerami pozarządowymi są Fundacja Studio M6, Stowarzyszenie OSNOVA-Toruń oraz Polaka Akcja Humanitarna. W takim zespole przygotowaliśmy serię 80 spotkań skupionych wokół sztuki wizualnej i filmowej przy wykorzystaniu zasobów technicznych i rzeczowych CSW.

W Grudziądzu wniosek składamy my, partnerem gminnym jest Wydział Kultury i Sportu oraz Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Partnerem pozarządowym jest Polska Akcja Humanitarna. W procesie przygotowania wniosku pracowały z nami również: Fundacja Kosmos, Stowarzyszenie OSNOVA-Toruń, Stowarzyszanie Miasto Kultury, Stowarzyszenie Kulturalny Port, Fundacja Jedna Sztuka, Fundacja Pierwsze Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Zielone Serca. Wspólnie przygotowaliśmy serię 90 spotkań i warsztatów skupionych wokół kultury, sztuki, rękodzielnictwa przy wykorzystaniu zasobów Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”.

Wyniki 10 czerwca. Trzymajcie kciuki!
edycja 10.06.24 r.
Organizacje, które otrzymały grant to:

 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Fundacja Medyczna Solidarność
 • Fundacja Leny Grochowskiej
 • Fundacja Leszno dla Ukrainy
 • Fundacja Lapigua – Lapigua Foundation
 • Fundacja Spe Salvi
 • Kalejdoskop Kultur
 • Kultura w kwarantannie
 • Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina
 • Fundacja Siła Jedności
 • Fundacja Q
 • Пласт Польща – Płast Polska
 • Fundacja „5Medium”
 • Zmiana Dla Jutra
 • Polskie Forum Migracyjne
 • Fundacja YOUkraine
 • Fundacja Inna Przestrzeń
 • Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
 • Fundacja Instytut Polska-Ukraina

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!