Na zaproszenie Fundacji RC (Gdańsk) Fundacja Studio M6 współorganizuje wyjątkowe spotkanie, podczas którego zostaną zaprezentowane dwa ważne dla regionu Pomorza i Gdańska wydarzenia:

➡️ Otwarcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszar Gdański – na terenie powiatu gdańskiego, miasta Gdańska, powiatu kartuskiego i powiatu nowodworskiego.

➡️ Regionalne Forum Społecznej Odpowiedzialności, które promuje wdrażanie w organizacjach pozarządowych wytycznych normy ISO 26000, czyli właśnie społecznej odpowiedzialności oraz rozwiązań związanych ze Zrównoważonym Rozwojem.
Program ramowy wydarzenia:

Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w siedzibie Fundacji RC w Gdańsku. W spotkaniu udział wezmą i poprowadzą panele tematyczne Artur Kaniecki, Prezes Zarządu Fundacji Studio M6 oraz Mariusz Godlejewski, Dyrektor Biura Projektów i Rzecznik Prasowy.


Poznaj harmonogram i program


▪️ 10:00 – oficjalne otwarcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszar Gdański — Łukasz Samborski (Dyrektor Fundacji RC) i przedstawiciel Samorządu Województwa Pomorskiego

▪️10:15 – 11:30 – Perspektywy ekonomii społecznej w kontekście społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju – panel dyskusyjny o doświadczeniach z ostatniej dekady i o tym jakie wyzwania stoją dziś przed przedsiębiorcami wobec wymagań związanych ze zrównoważonym rozwojem – prowadzenie Jerzy Boczoń (Prezes Zarządu Fundacji RC) oraz Magda Jabłońska (Specjalistka ds. Partnerstw i Społecznej Odpowiedzialności, Fundacja RC). Paneliści w trakcie potwierdzania.

▪️ 11:30-11:45 – Informacja o ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszar Gdański – Agnieszka Ossowska – (kierowniczka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszar Gdański, Fundacja RC)

☕ 11:45-12:15 – Przerwa na kawę

▪️ 12:15 – 15:00- Warsztaty równoległe – uwaga obowiązują zapisy: https://forms.gle/K6bzQ6fD2Dkjd17i9

🔹 Warsztat 1 – Przedsiębiorstwo społeczne – od czego zacząć?
Blok 1 – Ustawa o ekonomii społecznej – podstawowe definicje, instrumenty wsparcia, status przedsiębiorstwa społecznego – Maciej Kochanowski (Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)
Blok 2 – Jak przygotować się do prowadzenia przedsiębiorstwa Społecznego? – Jolanta Rychlik (Prezeska Fundacji Świat Wrażliwy)
Blok 3 – Jak pozyskać dodatkowe środki finansowe na rozwój swojej organizacji?– Artur Kaniecki (Prezes Fundacji Studio M6)

🔹 Warsztat 2 – Czym jest norma społecznej odpowiedzialności (ISO 26000), dlaczego warto ją wdrożyć do swojej organizacji i jak to zrobić, by mieć korzyści biznesowe?
Blok 1 – Rozszyfrowanie pojęć, definicji i korzyści- Magda Jabłońska (Specjalistka ds. Partnerstw i Społecznej Odpowiedzialności, Fundacja RC)
Blok 2 – Dobre praktyki we wprowadzaniu normy – Adam Niemkiewicz (Prezes Stowarzyszenia Morena)

🔹 Warsztat 3 – Projektowanie współpracy międzysektorowej. Warsztaty i dobre praktyki Funduszu Inicjowania Rozwoju – Natalia Siuda-Piotrowska (Prezeska Up Foundation)

🔹 Warsztat 4 – Jak promować swoje usługi? Jak budować wizerunek w social mediach i offline w sposób społecznie odpowiedzialny? – Mariusz Godlejewski (Dyrektor Biura Projektów, Fundacja Studio M6)

🔹Warsztat 5 – Płaszczyzny współpracy samorządu z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małgorzata Niemkiewicz (Przewodnicząca Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej)

🔹Warsztat 6 – Model Canvas jako doskonałe narzędzie do zaprojektowania modelu biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – Grażyna Zalewska-Pawlisz (Doradczyni biznesowa i trenerka Przedsiębiorczości, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości)

Więcej informacji, w tym jak wziąć udział na stronie Fundacji RC:
https://fundacjarc.org.pl/regionalne-forum-spolecznej-odpowiedzialnosci-i-otwarcie-owes-obszar-gdanski/

ZAPRASZAMY!