12 czerwca zapraszamy do Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57” na kolejny warsztat z cyklu ENERGIA SPOŁECZNEJ ZMIANY.
Tym razem naszym tematem będą klauzule społeczne i zamówienia publiczne.

Aspekty społeczne to kwestie, jakie ze względu na realizację szczególnych potrzeb społecznych, mogą być uwzględniane na poszczególnych etapach procesu udzielenia zamówienia publicznego – poczynając od możliwości istniejących przy definiowaniu przedmiotu zamówienia, możliwości zastrzeżenia zamówienia dla określonych podmiotów, poprzez elementy społeczne, jakie mogą być brane pod uwagę przy określaniu podmiotowych kryteriów dyskwalifikacji oferentów oraz kryteriów zdolności technicznej, definiowaniu kryteriów oceny ofert czy badaniu ofert pod względem rażąco niskiej ceny, aż po uwzględnianie wymagań społecznych w warunkach realizacji zamówienia.

www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy

Organizacje pozarządowe realizując cele użyteczne społecznie są właściwym adresatem zamówienia publicznego z klauzulą społeczną. Jak zatem wykorzystać ten potencjał i brać udział w zamówieniach publicznych? Czym one są? Jakie są ich rodzaje?
Jak współpracować z partnerem samorządowym i jednocześnie korzystać ze środków publicznych?
Szkolenie jest bezpłatne, obowiązują zapisy:

ZAPISY

12 czerwca | 16:00-20:00
Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej „Spichlerz57”
ul. Spichrzowa 57

Warsztat poprowadzi Ewa Guzowska.

Warsztat organizowany jest w ramach zadania publicznego „Studio Spichlerz57”, dofinansowanego ze środków Gminy-miasto Grudziądz.