Certyfikat „Zakup Prospołeczny” - kawiarnia PERS

Dnia 6 września 2022 roku Kujawsko-Pomorska Kapituła Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” rozpatrywała wnioski o nadanie tego wyróżnienia.

Wnioski o certyfikację złożyło dziewięć podmiotów ekonomii społecznej (w tym osiem przedsiębiorstw społecznych) z naszego województwa – pięć z Torunia i cztery z Włocławka. Po jednogłośnej decyzji Kapituły do grona wyróżnionych Znakiem Promocyjnym „Zakup Prospołeczny” dołączyła Fundacja Studio M6, a certyfikat otrzymała nasza kawiarnia społeczna PERS.
Celem certyfikatu jest rozpoznawania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania przez osoby klienckie ważnych społecznie działań – takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących
o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika
z potrzeb klienta_ki i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem.

Pełną listę nagrodzonych podmiotów znajdziesz tu:
http://www.es.rops.torun.pl/aktualnosc/kolejne-podmioty-z-certyfikatem-zakup-prospoleczny

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a Was zapraszamy na kawę i ciacho do PERS!

Honorowy patronat nad Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

posiedzenie Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”, 6 września 2022 r. (fot. ROPS)