17gru

Jak wspierać osoby doświadczone przemocą uwarunkowaną płcią?

W siedzibie Społecznej Agencji Pośrednictwa 17 i 18 grudnia trwa szkolenie GBV Pocket Guide + Case Menagement – Jak wspierać osoby doświadczone przemocą uwarunkowaną płcią? Szkolenie skierowane jest dla przedstawicieli_lek organizacji pozarządowych, szkół i instytucji – osób pierwszego kontaktu i pracowników specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy pomagającym […]