01lis

Pomoc rodzinie 2.0

Kontynuujemy poradnictwo specjalistyczne prowadzone w Społecznej Agencji Pośrednictwa, a rozpoczęte w czerwcu 2022 r. w ramach projektu Pomoc rodzinie.Dzięki uzyskaniu dotacji w programie „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” możemy objąć indywidualnym wsparciem i pracować z kolejnymi 10 osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z Gminy Miasta Toruń. […]