XXII Forum Organizacji Pozarządowych

W imieniu Fundacji Pro Omnis oraz własnym zapraszamy do udziału w XXII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„Sieciowanie szansą na wzmocnienie NGO”, to hasło przewodnie XXII Forum w tym roku. Zatem program spotkania został tak przygotowany by w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 jak najmocniej wykorzystać potencjał współpracy i budowania partnerstw pomiędzy organizacjami z naszego Regionu.

Spotkanie odbędzie się 28 października w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Rejestracja na wydarzenie jest otwarta, bezpłatna i prosta.
Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny >>>rejestracja<<<

Pełen program spotkania dostępny jest na naszej stronie XXII Forum NGO.
Bieżące informacje dotyczące Forum, sylwetki panelistów i panelistek znajdziesz w wydarzeniu na platformie Facebook

Organizatorem Forum jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

28 października odbyło się
XXII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„Sieciowanie szansą na wzmocnienie NGO”, jako przewodnie hasło Forum jest spójne z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 i Funduszami Europejskimi dla województwa kujawsko-pomorskiego, których cel ukierunkowany jest na zrzeszanie się organizacji pozarządowych i skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami stojącymi przed III sektorem. Realizacja celu ma prowadzić do większej samodzielności finansowej i niezależności od publicznych źródeł finansowania, lepszej współpracy JST z organizacjami pozarządowymi i poprawy obszaru włączenia społecznego, a z nim usług społecznych w nurcie DI. Forum będzie miejscem wymiany informacji związanych z działalnością trzeciego sektora w regionie.

Ponad 100 osób wzięło udział w corocznej edycji Forum organizowanej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wydarzenie zostało podzielone na dwie główne części: plenarną i warsztatową.
Część plenarna poświęcona została tematyce dotyczącej wyzwań stojących przed III Sektorem, doświadczeń i perspektyw finansowania. Głos w tej części zabrali:

Aneta Jędrzejewska – Członkini Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
Łukasz Wojtczak – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi;
Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Radna Gminy Miasta Toruń;
Cezary Miżejewski – Prezes Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych – WRZOS;
Karolina Kramkowska – przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu;
Małgorzata Święch – Koordynatorka merytoryczna Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Inkubatora Innowacji Społecznych;
Agnieszka Lange-Olszewska – Prezes Zarządu Fundacji Pro Omnis, sieć KROPKA;
Dagmara Angowska – Kierownik Biura ds. społecznych Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pełna relacja poniżej.


Szczegółowy program wydarzenia znajdziesz poniżej.