W czwartek, 24 listopada, w Dworze Artusa, odbyło się XVII Forum Organizacji Pozarządowych. Organizatorem Forum był Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Toruń oraz Toruńskim Centrum Usług Społecznych. 

Forum otworzył Prezydent Miasta Torunia, który przedstawił nową perspektywę dofinansowań dla NGO na rok 2023. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski przedstawił perspektywę dofinansowań Gminy na 2023r. Prezydent podzielił się zaleceniami dla organizacji pozarządowych oraz wyzwaniami jakie stoją przed Gminą w 2023 r.

W trakcie forum dokonano wyboru osób do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2023-2025. Jedną z osób kandydujących był Dyrektor Biura Projektów Fundacji Studio M6 Mariusz Godlejewski. W wyniku głosowania z 14 osób kandydujących do RDPP 9 znalazło się w Radzie nowej kadencji. Nowo wybranym osobom gratulujemy i życzymy udanej współpracy na rzecz społeczności naszego miasta.

P.o. Dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, Dagmara Zielińska przedstawiła wnioski płynące dla organizacji pozarządowych w Toruniu z diagnozy potrzeb mieszkańców i mieszkanek Miasta, przygotowanej do realizacji usług koordynowanych przez TCUS.

Po części wspólnej odbyły się dwa warsztaty., Pierwszy pt. “Jak być organizacją uczącą się? Kompetencje przyszłości NGO” przeprowadził Prezes Zarządu Fundacji Studio M6 Artur Kaniecki. Relacja z warsztatu dostępna na naszym kanale na YouTube poniżej. Równolegle odbył się warsztat “Wolontariat w NGO – jak organizować i angażować wolontariuszy?” przeprowadzony przez Ewę Kluszczyńską z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia. Przekazała uczestniczkom i uczestnikom informacje o zarządzaniu wolontariuszami, ich przygotowaniu i ewentualnych zagrożeniach dla organizacji. Zaskoczyła również swoją publiczność istnieniem Systemu Obsługi Wolontariatu, czyli narzędziem wspomagającym pracę koordynatorów wolontariuszy. Zwróciła też uwagę na konieczność takiego stanowiska.

Z polecenia Pani Ewy Kluszczyńskiej odsyłamy do strony internetowej Korpusu Solidarności, gdzie można dowiedzieć się więcej na ten temat.