Zapraszamy na wernisaż prac przygotowanych w naszej pracowni sitodruku warsztatowego przez uczestniczki projektu „kUlturA”.

Od 9 listopada 10 osób z Ukrainy brało udział w serii spotkań, na których wspólnie z pedagożką artystyczną z Ukrainy Habriellą Biliaievą oraz dr Piotrem Czyżem, pracownikiem Katedry Grafiki UMK w Toruniu interpretowały słowo „kultura”.

„Kulturę” możemy określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania.

Od początku spotkań zadanie budziło dużo emocji i przemyśleń wśród naszych uczestniczek. Każda z nich na swój sposób interpretuje symbolikę słowa i przedstawiam nam swoją pracę w kontekście wydarzeń tego roku.

Projekt ma na celu do końca 2022 roku włączenie obywateli i obywatelek Ukrainy – którzy_re na skutek eskalacji działań wojennych przebywają w Gminie Miasta Toruń – w życie społeczne i kulturalne miasta i jego społeczności. Celem szczegółowym zadania jest integracja osób z Ukrainy z mieszkańcami i mieszkankami.

ZAPRASZAMY więc do udziału i poznania naszych artystek i ich twórczości.

Wernisaż wyjątkowych prac odbędzie się 29 grudnia o godz. 18:00 we wnętrzach kawiarni PERS, gdzie na ścianach swoją siedzibę ma ARTShop – galeria ze sztuką.

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu:
https://www.studiom6.pl/projekty/kultura/

Projekt „kUlturA” objęty jest patronatem honorowym Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztofa Sikora.

Sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Z kulturą dla Ukrainy – integracja społeczna i stworzenie warunków
do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym obywateli Ukrainy”.