Rozpoczynamy realizację projektu Razem Warto / Разом воно того варте, w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Wspieramy Ukrainę to nowy program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowany do polskich organizacji pozarządowych, które masowo, natychmiastowo i na wielką skalę ruszyły z pomocą naszym ukraińskim sąsiadom. Fundacja Studio M6 znalazła się w gronie 33 organizacji, z pośród prawie 250 które aplikowały o środki w programie.
Wspólnie z zaprzyjaźnioną Fundacją KOSMOS (Centrum Integracji „Łącznik”), która również otrzymała grant w programie możemy zwiększyć naszą pomoc świadczoną w Społecznej Agencji Pośrednictwa, innowacji rozwijanej w programie Google.org Impact Challenge, finansowanym ze środków Google.org.

Od listopada kontynuować będziemy POŚREDNICTWO PRACY uruchomione w marcu 2022 r. w Społecznej Agencji Pośrednictwa, a od maja do października świadczone w ramach projektu „Pośrednictwo z gwarancją społeczną” w Programie Visegrad4Ukraine, International Visegrad Fund.

Jednocześnie rozszerzamy nasze działania pomocy w znalezieniu długoterminowego miejsca zamieszkania osobom z Ukrainy, które potrzebują wsparcia na rynku mieszkaniowym w Toruniu. W ramach projektu uruchamiamy również indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne świadczone w naszym Gabinecie Terapii oraz serię 22 warsztatów integracyjnych organizowanych wspólnie z Centrum Integracji Łącznik

Szczegóły projektu oraz rejestracja na stronie https://www.studiom6.pl/projekty/razem-warto/