Czwartki to dla całego naszego zespołu intensywny dzień pracy w Społecznej Agencji Pośrednictwa.

Jednak dzisiejszy był wyjątkowy.

Od maja do października ponad 300 osób skorzystało z naszych usług pośrednictwa pracy w ramach projektu „Pośrednictwo z gwarancją społeczną”. 80 z nich znalazło zatrudnienie dzięki wsparciu Iriny i Artura zaangażowanych w projekt od samego początku.

Dziś, w związku z realizacją od 1 listopada projektu Razem Warto / Разом воно того варте Prezes Zarządu Fundacji, Artur Kaniecki podpisał umowę o współpracy z Prezeską Zarządu Fundacji Kosmos Anią Lamers, współprowadzącą Centrum Integracji Łącznik. Fundacja Kosmos, podobnie jak Fundacja Studio M6 jest również jedną z 33 organizacji z całej Polski, które realizują projekty w programie Wspieramy Ukrainę.

Dzięki tej współpracy możemy w ramach naszych działań rozszerzać wsparcie kierowane do osób z Ukrainy.

Kontynuujemy zatem bezpłatne pośrednictwo pracy i pomoc w najmie. Dodatkowo, dzięki współpracy z Centrum Integracji Łącznik, rozpoczynamy indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne kierowane do osób z Ukrainy.

15 listopada zapraszamy natomiast na pierwszy z serii 22 warsztatów integracyjnych.

Warsztaty wspólnie z Anią prowadzić będzie Kacper, absolwent psychologii społecznej. Zaczynamy od spaceru „starówka jesienią” na który zapraszamy już dziś.

Więcej informacji o projekcie i zapisy na stronie projektu:

Zapraszamy!

Projekt Razem Warto / Разом воно того варте jest finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.