Kolejna PoMOCna kawa odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 10.00. Podczas spotkania porozmawiamy na temat zatrudnienia osób uchodźczych z Ukrainy.

Tym razem w roli prelegentów/ntek wystąpią Kacper Śliwiśnki, Artur Kaniecki i Irina Munasova z naszej Fundacji. Zaproponowaliśmy zespołowi mapujpomoc.pl przeprowadzenie szkolenia dotyczącego pokonywania barier w aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałaniu nieuczciwym ofertom pracy. Podzielimy się również radami związanymi z pomocą i pośrednictwem w najmie mieszkań dla osób uchodźczych.

Fundacji Studio M6 zajmuje się pośrednictwem pracy w Społecznej Agencji Pośrednictwa. Poszerzyliśmy również swoje działania o pomoc w znalezieniu długoterminowego miejsca zamieszkania osobom z Ukrainy, które potrzebują wsparcia na rynku mieszkaniowym w Toruniu, w ramach projektów “Porozmawiajmy o najmie społecznym”, „Pośrednictwo z gwarancją społeczną„, „Razem Warto / Разом воно того варте„, „Społeczna Agencja Pośrednictwa – usługa użyteczna społecznie„.

Plan spotkania

PoMOCna kawa – Kwestie zatrudnienia osób uchodźczych
– 18 kwietnia godz. 10.00

10:00 – 10:05 – przywitanie i wstęp

10:05 – 10:25 Studio M6 Kacper Śliwiński

– Pokonywanie barier w aktywizacji zawodowej i zatrudniania, potrzeby z perspektywy doradztwa zawodowego

10:25 – 10:30 pytania i odpowiedzi 5 – 10 minut

10:30 – 10:50 Studio M6 Artur Kaniecki

– Przeciwdziałanie nieuczciwym pracodawcom na rynku pracy

10:50 – 10:55 pytania i odpowiedzi 5 – 10 minut

10:55-11:15 Studio M6 Irina Munasova

– Pośrednictwo najmu mieszkań (program Porozmawiajmy o najmie społecznym) oraz wsparcie w poszukiwaniu pracy

11:15 – 11:20 pytania i odpowiedzi 5 – 10 minut

11:20 – 11.30 – ANKIETA (DALSZE POTRZEBY NGOs-ów)

Chcesz dołączyć? Link bezpośredni do spotkania:
https://fculturelab.clickmeeting.com/pomocna-kawa-polskie-ngo-szkolenia-spotkania-wspolpraca