7. edycja Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit już za nami! Cieszymy się, że po raz drugi Fundacja Studio 6 mogła być jego częścią. „Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit to wyjątkowe w tej części świata wydarzenie – to jedyny w swoim rodzaju kongres ekonomiczny, w którego ramach udowadniamy, że biznes i gospodarka nie tylko mogą, ale powinny opierać się na wartościach społecznych. Wyróżnikiem szczytu jest własna, jedyna w swoim rodzaju filozofia Open Eyes mówiąca o konieczności budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, wymagającego odpowiedzialności również od biznesu i administracji.”

W tych słowach organizatorzy i organizatorki Open Eyes Economy Summit zapraszali na to dwudniowe wydarzenie. I nie zawiedli!

Na kongresie, 22 i 23 listopada rozmawiano o ekonomii wartości i o działalności gospodarczej, w której wartości nie są jedynie ozdobnikiem czy dodatkiem, ale stanowią fundament i busolę działań biznesowych i wyborów konsumenckich.

W tym roku głównym tematem OEES była wiarygodność ekonomiczna państwa i przedsiębiorstw oraz jej wpływ na gospodarkę. Podejmowano tu kwestie praw człowieka w biznesie, przyglądając się bliżej potrzebom pracowników, jakie uwydatniła pandemia Covid-19 oraz kwestie, jak budować i wzmacniać pozytywne employee experience w środowisku pracy. W ścieżce tematycznej: Prawa człowieka w biznesie podnoszono kwestie: Prawa biznesu a prawa pracownicze; Orientacja na człowieka 2.0 czyli jak zabrać się do budowy nowej aksjologii przedsiębiorstwa? Wiarygodny i odpowiedzialny biznes – instrukcja obsługi.

Dyskutowano o społecznym i instytucjonalnym wymiarze regeneracji miast wobec wyzwań klimatycznych oraz o tym jak powinny wyglądać miasta przyjazne dla osób młodych i seniorów.

Przyjrzano się także pojęciom „design-thinking” i ko-kreacji w tworzeniu usług publicznych i empatycznych organizacji.

Nie zabrakło niezwykle istotnego tematu naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. W ścieżce specjalnej: Open Eyes to Ukraine poruszono m.in. kwestie związane z przyszłością gospodarczą Ukrainy, wyzwania dla Polski i Europy w związku z kryzysem humanitarnym w Ukrainie czy współpracy i wsparcia dla sektora kultury w Ukrainie.

Pełen program dostępny na stronie organizatora: https://live.oees.pl/agenda/

W czasie dwóch dni Kongresu wspólną przestrzeń ICE Centrum Kongresowego w Krakowie dzieliło z nami ponad 280 prelegentek i prelegentów, którzy wzięli udział w 87 merytorycznych sesjach, 3200 uczestników stacjonarnych (jednym z nich był Mariusz Godlejewski, przedstawiciel Fundacji), 2000 uczestników online oraz 175 wolontariuszy. Przyznacie, że te liczby robią wrażenie!

Te dwa dni na długo pozostaną w pamięci i stanowić będą ogromną dawkę inspiracji do działania i zmian.