Mariusz Godlejewski został zgłoszony przez Fundację Studio M6 w naborze kandydatów do Rady działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2023-2025.

Mariusz aktywnie bierze udział w życiu społecznym w Toruniu oraz działa na rzecz III sektora w naszej Gminie.

Odpowiedzialny jest za przeprowadzania projektów społecznych z zakresu integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, partycypacji społecznej oraz zwiększania potencjału NGO w Gminie. Czynnie bierze udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez Gminę oraz organizuje spotkania sieciujące NGO w ramach działań projektowych. Od 08. 2022 r. zasiada w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2022-2026. Jest koordynatorem projektów interwencyjnych kierowanych do osób uchodźczych, jak i zadania publicznego „Szkolimy NGO”.

Na doświadczenie zawodowe Mariusza składa się kilkanaście lat pracy jako menedżera biznesu w Irlandii, gdzie dwukrotnie znalazł się w finale konkursu na Menedżera Roku. W 2022 r. uzyskał dyplom w programie PROMENGO dla Menedżerów NGO, organizowanym przez Fundacje Akademię Organizacji Pozarządowych w Warszawie, finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności.

Wybory do RDPP Miasta Torunia odbędą się podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, zaplanowanego na 24 listopada 2022 r. w Dworze Artusa. Uczestnicy forum wybiorą 9 osób z 14 kandydujących, które przez kolejne trzy lata będą reprezentować w RDPP toruńskie środowisko pozarządowe.

Pełna lista wszystkich osób kandydujących wraz z sylwetkami dostępna na stronie: https://www.orbitorun.pl/index.php/aktualnosci/kandydaci-do-rdpp-2023-2025

Trzymajcie kciuki za Mariusza!