W siedzibie Społecznej Agencji Pośrednictwa 17 i 18 grudnia trwa szkolenie GBV Pocket Guide + Case Menagement – Jak wspierać osoby doświadczone przemocą uwarunkowaną płcią?

Szkolenie skierowane jest dla przedstawicieli_lek organizacji pozarządowych, szkół i instytucji – osób pierwszego kontaktu i pracowników specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy pomagającym osobom uciekającym z Ukrainy i innym grupom osób z doświadczeniem migracji.
Fundację Studio M6 na szkoleniu reprezentują dziś Iryna Munasova, Specjalistka ds. pośrednictwa w SAP oraz Kacper Śliwiński, Asystent w Biurze Projektów i konsultant HR Fundacji.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to:

 • podstawowe koncepty GBV (Gender-based-violence);
 • definicja przemocy ze względu na płeć;
 • rodzaje i skutki GBV;
 • role interesariuszy wyspecjalizowanych w zakresie przemocy uwarunkowanej płcią;
 • główne zasady podejścia nakierowanego na osobę doświadczoną przemocą;
 • perspektywa osoby po doświadczeniu przemocy;
 • wprowadzenie do Poradnika Krok po Kroku (Pocket Guide);
 • model wsparcia: Przygotowanie – Obserwuj – Słuchaj – Skontaktuj;
 • wprowadzenie do standardów: Interagency Gender-Based Violence case management guidelines – providing care and case management services to gender based violence survivors in humanitarian settings;
 • kontekst jakości w usługach GBV;
 • kroki w zarządzaniu przypadkiem w sektorze GBV;

Zapraszamy do dzielenia się poniższymi materiałami z osobami, które doświadczają przemocy ze względu na płeć.
Od 21 grudnia w siedzibie Społecznej Agencji Pośrednictwa gościć będziemy wystawę 888 88 79 88 Fundacji Feminoteka promującą telefon zaufania dla kobiet z Ukrainy doświadczających przemocy. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: www.studiom6.pl/aktualnosci/wystawa-888-88-79-88-w-toruniu/ i wydarzeniu na Facebook.

Organizatorem dzisiejszego szkolenia w SAP jest Fundacja New Story oraz IMC (International Medical Corps) i UNHCR (Agencja Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców).