„Aby przyspieszyć pozytywne zmiany dla ludzi i planety, musimy posadzić właściwe osoby w pomieszczeniu i tkać nowe sieci zmian”.

1 grudnia, w ramach Impact Week 2022 i konferencji organizowanej przez EVPA zabierzemy głos w debacie „Gender Lens Investment”.

Impact Week skupia twórców zmiany, aby zmobilizować kapitał do prawdziwej transformacji społecznej.

Fundację Studio M6 reprezentować będzie Mariusz Godlejewski. Do udziału w konferencji zaprosiła nas NESsT, organizacja inwestująca w przedsiębiorczość społeczną na całym świecie.

„NESsT inwestuje w przedsiębiorstwa, w których zespoły przedsiębiorcze muszą być zaangażowane w równość płci i integrację oraz w przyjmowanie praktyk, które przyczyniają się do poprawy wpływu płci na wszystkich poziomach ich działalności. W ten sposób pomagamy we wprowadzaniu inwestycji uwzględniających aspekt płci i zapewniamy, że wszyscy przedsiębiorcy są zaangażowani w umieszczanie głosów, potrzeb i ról kobiet w centrum wszystkich swoich decyzji. Podczas sesji omówimy naszą misję, naszą metodę oceny wpływu społecznego i raportowania oraz zaprezentujemy przykłady spółek portfelowych z różnych regionów, które intensywnie pracują nad poprawą równości płci.”

W panelu „Gender Lens Investing” Mariusz będzie dzielił się doświadczeniami i historią Fundacji w pracy na rzecz poprawy możliwości ekonomicznych, jak i zapewnienie dobrobytu społecznego kobiet.
W panelu obok Mariusza zasiądą:

Sebastian Siuchta | Dyrektor Funduszu Europy Środkowej, NESsT
Agnieszka Czmyr-Kaczanowska | Współzałożycielka i CEO Talenti.pl – bank talentów kobiet

Od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet) trwa kampania: „16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć”. Kampania zakończy się 10 grudnia w Międzynarodowy Dnia Praw Człowieka.

Ta prowadzona przez społeczeństwo obywatelskie kampania jest wspierana przez United Nations za pośrednictwem inicjatywy Sekretarza Generalnego UNiTE do 2030 r., aby zakończyć przemoc wobec kobiet. W tym roku ONZ obchodzi 16 dni pod hasłem „UNiTE! Aktywizm na rzecz położenia kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt”.

Więcej o EVPA Impact Week 2022 pod linkiem: https://www.impactweek.eu/brussels/agenda

Dziękujemy zespołowi NESsT Polska za rekomendację oraz zaangażowanie w budowę bardziej inkluzywnego świata.