16 kwietnie Iryna ukończyła Kurs licencyjny „Pośrednika w obrocie nieruchomościami” i „Zarządcy nieruchomości” organizowany przez Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości we współpracy z Federacją Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości,

Celem kursu jest podstawowe przygotowanie do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz przygotowanie do egzaminu na fakultatywną licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcę nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Iryna również zdała egzamin i jest od kwietnia licencjonowaną Pośredniczką i Zarządczynią nieruchomości.

Iryny nowe kwalifikacje są spójne z pracą jaką wykonujemy w Społecznej Agencji Pośrednictwa. Cieszymy się, że jako przedsiębiorstwo społeczne możemy wspierać i finansować rozwój naszego zespołu.

Iryna gratulacje!