Od maja do września 2022 roku młodzież szkolna z województwa kujawsko-pomorskiego zgłaszała swoje prace do udziału w konkursie fotograficznym realizowanym przez Fundację Studio M6. Motywem przewodnim konkursu jest ekonomia społeczna naszego Regionu. Czyli sfera działalności gospodarczej, w której działania ukierunkowane są na rzecz ludzi, wspólnoty, czy środowiska naturalnego. Ekonomię społeczną tworzą przede wszystkim organizacje i ludzie.

Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 100 prac. Na naszej stronie ekonomia-spoleczna-uchwycona-w-kadrze znajdziecie 56 prac, które zostały zakwalifikowane do następnego etapu konkursu.

Z pośród 56 prac 20 zdjęć zostanie zaprezentowanych podczas okolicznościowej wystawy na Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej
w Toruniu. Prezentacja prac finałowych odbędzie się 11 października 2022 r. w CKK Jordanki w Toruniu a ich autorów i autorki zaprosimy na Forum i wręczenie nagród.

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.