Ekonomia Społeczna – konkurs fotografii

Początek września oznacza koniec wakacji dla tysięcy młodych osób. Czas zatem wziąć udział w konkursie fotografii: „Ekonomia Społeczna uchwycona w kadrze”. Konkurs jest otwarty dla młodzieży szkolnej w wieku 15-19 lat z województwa kujawsko – pomorskiego.

Motywem przewodnim konkursu jest ekonomia społeczna województwa kujawsko – pomorskiego. Czyli sfera działalności gospodarczej, w której działania ukierunkowane są na rzecz ludzi, wspólnoty, czy środowiska naturalnego. Z najciekawszych prac powstanie okolicznościowa wystawa podczas 12. Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej 11 października 2022 r. w CKK Jordanki w Toruniu a ich autorów i autorki zaprosimy na Forum i wręczenie nagród.

Wejdź na stronę dedykowaną konkursowi i poznaj zasady uczestnictwa.

Na zgłoszenia czekamy do 16 września a na Was czekają nagrody rzeczowe.

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Patronat honorowy nad konkursem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska.