Jako organizacja grantobiorca w Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny miedzy 10 a 12 października 2022 r. wzięliśmy udział w trzydniowej konferencji Active Citizens Days 2022 organizowanej w Oslo przez operatorów programów Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny, we współpracy z Norwegian Helsinki Committee.

Inicjatywa skierowana była do ponad 40 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych z 15 państw UE i Norwegii. Program obejmował cykl warsztatów online oraz wyjazd edukacyjny do Oslo. W tym roku tematem ACD była działalność rzecznicza na rzecz spójności społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób z doświadczeniem migracyjnym i/lub uchodźczym. Program skierowany był przede wszystkim do organizacji, które nie są doświadczone w temacie rzecznictwa – w tym organizacji, które dopiero rozważają sięgnięcie po to narzędzie.

Jako organizacja realizująca projekt „Pośrednictwo z gwarancją społeczną” w programie #visegrad4ukraine International Visegrad Fund mogliśmy podzielić się doświadczeniem pomocy osobom z Ukrainy w swobodnym poruszaniu się na rynku pracy.

Fundację reprezentował Mariusz, a z Torunia w wydarzeniu udział wzięła również Sylwia Żulewska z Fundacji Emic.

Active Citizens Days 2022 to dwustronna inicjatywa realizowana przy wsparciu finansowym Active Citizens Fund, program finansowany przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegii poprzez Fundusze EOG i Fundusze Norweskie 2014-2021.